Phụ kiện máy fax

Phụ kiện máy fax (18)

Drum unit- trống dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA86
 • Cấu hình: Drum unit- trống dùng cho máy fax LASER KX-FLB852,KX-FLB802, KX-FLB812
 • Giá: $108
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Card mạng dành cho may fax

 • Mã hàng: KXFA 102
 • Cấu hình: Card mạng dành cho KXFL 852- Fax qua mạng LAN, in qua mạng LAN
 • Giá: $102
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Drum unit- trống dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA84
 • Cấu hình: Drum unit- trống dùng cho máy fax LASER KX-FL512, KX-FL612, KX-FL542, KX-FL652.
 • Giá: $78
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Drum unit- trống dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA89
 • Cấu hình: Drum unit- trống dùng cho máy fax LASER KX-F402
 • Giá: $76
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Drum unit- trống dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA93
 • Cấu hình: Drum unit- trống dùng cho máy fax LASER KX-FM772, máy in KX-FM262
 • Giá: $72
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Toner catridge- Mực dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA85
 • Cấu hình: Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FLB852, KX-FLB802, KX-FLB812.
 • Giá: $73
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Drum unit- trống dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA78
 • Cấu hình: Drum unit- trống dùng cho máy fax LASER KX-FL502, KX-FLB75
 • Giá: $60
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Toner catridge- Mực dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA92
 • Cấu hình: Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FM772, máy in KX-FM262
 • Giá: $30
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Mực đen dành cho UF-E1

 • Mã hàng: PC-20PK
 • Cấu hình: Mực đen dành cho UF-E1
 • Giá: $27
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Toner catridge- Mực dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA88
 • Cấu hình: Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FL402
 • Giá: $24
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Toner catridge- Mực dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA83
 • Cấu hình: Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FL512, KX-FL612, KX-FL542, KX-FL652.
 • Giá: $12
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Toner catridge- Mực dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA76
 • Cấu hình: Toner catridge- Mực dùng cho máy fax LASER KX-FL502, KX-FLB756
 • Giá: $24
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Băng mực dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA134
 • Cấu hình: Băng mực dùng cho máy Fax 1000 - 1050, dài 200m
 • Giá: $12
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Băng mực dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA136
 • Cấu hình: Băng mực dùng cho máy Fax 1110-131-101-105, dài 100m
 • Giá: $5
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Băng mực dùng cho máy Fax

 • Mã hàng: KX-FA 57
 • Cấu hình: Băng mực dùng cho máy Fax KX-FP342, KX-FP362. Độ dài 70m.
 • Giá: $4,3
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Băng mực dùng cho máy Fax

 • Mã hàng: KX-FA 55
 • Cấu hình: Băng mực dùng cho máy Fax P-80, P-81, P-85, dài 50m
 • Giá: $5
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Mực dùng cho máy fax

 • Mã hàng: KX-FA 54
 • Cấu hình: Mực dùng cho máy fax KX-FP241, KX-FP141, dài 35m
 • Giá: $4,3
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Băng mực dùng cho máy Fax

 • Mã hàng: KX-FA86
 • Cấu hình: Băng mực dùng cho máy Fax KX-FP206 và KX-FP218. Độ dài 30m
 • Giá: $4,3
 • Bảo hành:
 • Khuyến mại:

Giải pháp tổng thể

Đức Khang cung cấp giải pháp tổng thể cho văn phòng của bạn

 • Hệ thống mạng nội bộ
 • Hệ thống tổng đài nội bộ
 • Hệ thống điện sử dụng và chiếu sáng
 • Hệ thống điều hòa.
 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6